Scriptieprijs SRNU 2019 uitgereikt aan Manola Ruff (Universiteit Leiden)

Aangezien er dit jaar geen Romanistendag kon worden georganiseerd, is de scriptieprijs van de SRNU op 17 juni digitaal uitgereikt. De prijs is bestemd voor de beste scriptie van het afgelopen academische jaar op het gebied van Frankrijk, de Franse taal of Franstalige culturen, en is bedoeld om een stimulans te geven aan de universitaire opleidingen Frans in Nederland. Per universiteit mochten er maximaal twee scripties worden ingestuurd, geschreven in het studiejaar 2018-2019. 

Où en est le français? Debat over universitaire opleidingen Frans (Amsterdam, 10 mei)

De opleidingen Frans aan de Nederlandse universiteiten hebben te maken gehad met grote veranderingen. Daarom is het goed de huidige stand van zaken op te maken en te spreken over de ontwikkelingen en mogelijkheden. De SRNU (romanisten.nl) organiseert op vrijdag 10 mei van 10.30-12.30 een debat aan de Universiteit van Amsterdam met vertegenwoordigers van de opleidingen.

SRNU-lezingen over lopend onderzoek (12 juni 2014, Nijmegen)

Op 12 juni a.s. organiseert de Stichting Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten (SRNU) twee lezingen over lopend onderzoek in de Franse taal. Yvonne Vermijn (UVA) zal een lezing verzorgen getiteld “Au-delà du texte: le manuscript médiéval comme cours d’information”. Daarnaast zal SRNU-bestuurslid Matthijs Engelberts (UVA) spreken over “Un mot sur les romanciers deviant le cinéma, aujourd’hui”.

Vrijdag 5 april 2013: Franse Romanistendag

Graag nodigen wij u uit voor de Franse ROMANISTENDAG.De afgelopen jaren heeft de Stichting Romanisten aan Nederlandse Universiteiten (SRNU) een aantal promovendidagen georganiseerd. Vorig jaar is deze omgezet in een algemene Romanistendag waarop zowel junior- als senioronderzoekers het woord krijgen. De dag is een platvorm voor alle Nederlandse Romanisten en voor een meer algemene uitwisseling over het onderzoek op het gebied van de Franse taal-, letter- en/of cultuurkunde. De Romanistendag vindt dit jaar plaats op vrijdag 5 april 2013 (10.00 – 17.00 uur), te Utrecht.