Appel à contribution: comptes rendus de livres pour la Revue «Témoigner. Entre Histoire et Mémoire»

La Revue pluridisciplinaire de la Fondation Auschwitz Témoigner. Entre Histoire et Mémoire (Paris, éditions Kimé) lance un appel à contributions pour des comptes rendus de livres (entre 5 000 et 8 000 caractères). Pour plus de détails, cliquez sur le titre de ce message.

NWO-subsidie voor onderzoek naar vraagzinnen in het Frans en het Chinees

NWO heeft een vrije competitie subsidie van ongeveer 800.000 euro toegekend aan Jenny Doetjes (Franse taal en cultuur/Universiteit Leiden) en Lisa Cheng (Taalwetenschap/ Universiteit Leiden) voor onderzoek naar vraagzinnen in het Chinees en het (gesproken) Frans. Voor meer informatie klik hierboven op de titel van dit bericht.

Oproep tot bijdragen congres “le retour à la narration” (deadline 1 oktober)

De UVA organiseert op 16 en 17 januari 2014 het congres “le retour à la narration”. Deadline voor een eerste samenvatting van het paper (300 woorden + 150 bibliografie) is 1 oktober 2013. Uiterste inleverdatum van het volledige paper is 15 december 2013. Klik voor meer informatie op de titel hierboven.