Afscheidscollege Ieme van der Poel (16 mei 2014)

Op vrijdag 16 mei neemt Ieme van der Poel afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Om 15.00 zal ze haar afscheidscollege geven, getiteld Pioniers of paria’s? ‘Gastarbeiders’ in de literaire verbeelding. Voor meer informatie, klik op de titel hierboven.

Erratum: link enquête “lezen voor de lijst Frans”

In de oproep tot deelname “enquête lezen voor de lijst Frans” van 27 maart is helaas een klein foutje geslopen in de link naar de website waar de enquête kan worden ingevuld. Voor de juiste link, klik op de titel hierboven.

Oproep tot deelname enquête “lezen voor de lijst Frans”

Sinds enkele jaren is de site www.lezenvoordelijst.nl actief waarop docenten en leerlingen informatie en opdrachten kunnen vinden over literaire werken die ingeschaald zijn op niveaus van literaire competenties. Er is een grote Nederlandse en Duitse catalogus, maar een Franse versie ontbreekt… Daar willen drie studenten (Dani Cuypers, Estelle Godey en Laurien Groenendijk), in het kader van hun afstudeeronderzoek voor de educatieve master Franse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht en in samenwerking met Lezen voor de lijst, wat aan doen, maar ze hebben daarbij uw hulp hard nodig!

Voor de bovenbouw vwo/havo (in Vlaanderen de drie hoogste klassen van de middelbare school) hebben zij, na een onderzoek naar courante titels, een lijst met 25 titels samengesteld die ze graag in een enquête aan u voorleggen. Voor meer informatie, klik op de titel hierboven.

Oproep tot bijdragen RomTiN 1 (workshop voor junior onderzoekers Romaanse taalkunde)

Ben jij een (net afgestudeerde) MA-student of een AIO? Doe je taalkundig onderzoek naar de Romaanse talen? Dan is RomTiN speciaal voor jou in het leven geroepen! RomTiN is een informele workshop waar junior onderzoekers op het gebied van de Romaanse taalkunde hun onderzoeksresultaten kunnen presenteren aan een gemend publiek van zowel senior onderzoekers als mede-AIOs/MA-studenten. RomTiN is dé ideale gelegenheid om kennis te maken met andere onderzoekers op het gebied van de Romaanse taalkunde en om feedback te krijgen op je onderzoek. RomTiN zal plaatsvinden op 13 juni 2014 in Leiden. Klik voor meer informatie op de titel hierboven.

Oproep voor aanvragen voor het Van Gogh Programma: reisbeurzen ten behoeve van Nederlands-Franse samenwerking

Nederlandse en Franse onderzoekers die een samenwerkingsverband willen beginnen of voortzetten kunnen nu een reisbeurs aanvragen voor de periode 2014-2015. De beurzen worden verstrekt vanuit het Van Goghprogramma. Klik voor meer informatie op de titel hierboven.

Taalassistenten Nederlands gevraagd in Franstalig België (laatste herinnering)

De organisatie “Wallonie-Bruxelles International” is op zoek voor naar taalassistenten Nederlands. Klik op de titel hierboven voor meer informatie.