Petitie talenonderwijs University College Roosevelt, Middelburg

Het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg, verbonden aan de Universiteit Utrecht, is van plan een aantal ingrijpende wijzigingen aan het programma door te voeren. Hierdoor komt onder andere het onderwijs in de moderne vreemde talen onder druk te staan.

Promotiecampagne Talenopleidingen

De studiekeuzecampagne (te vinden op www.talenstudievoorjou.nl) is bedoeld om talenstudies meer bekendheid te geven bij studiekiezers en om de beeldvorming rond de inhoud en de beroepsperspectieven van deze opleidingen in positieve zin bij te sturen. De studenten die aan het woord komen in de campagne, laten zien dat talenstudies gevarieerd en uitdagend zijn en interessante toekomstmogelijkheden bieden.

Poetry International Vertaalworkshop Frans (Rotterdam, 16 juni)

Van 13 tot en met 16 juni viert Poetry International haar vijftigste jubileum. Dichters van het eerste festivaluur delen de bühne met de talenten van nu en met verrassende muzikanten en performers. Daarnaast organiseert men tijdens het festival ook een aantal workshops, waaronder een sessie over het vertalen van Franse literatuur.