Lezing Manet van Montfrans over haar boek “Steltlopen door de tijd” (Middelburg, 6 februari)

Op vrijdag 6 februari Manet van Montfrans een lezing over haar nieuwe boek cover boek manet monfrans 2014Steltlopen door de tijd: over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur. De lezing begint om 16.30 en vindt plaats in de Brasserie van De Drvkkery in Middelburg.

In haar lezing bij De Drukkerij zal Manet van Montfrans in het bijzonder ingaan op het werk van Patrick Modiano, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur 2014, aan wie zij een van de essays in haar boek wijdde. De Nobelprijs-jury roemde Modiano om de manier waarop hij in zijn werk het geheugen heeft ingezet om herinneringen aan de meest ongrijpbare menselijke lotsbestemmingen op te roepen en het leefklimaat in bezet Frankrijk weer te geven.

Van Montfrans zal aan de hand van de roman In het café van de verloren jeugd (2007) laten zien welke rol de topografie van Parijs speelt bij het reconstrueren van dat verleden. Modiano’s personages lijken op goed geluk door hun stad te dolen maar als men hun zwerftochten reconstrueert op een plattegrond van de stad, dan blijken deze heel precies geprogrammeerd te zijn, als een rondleiding langs publieke en persoonlijke plaatsen van herinnering.

Manet van Montfrans doceerde Europese en Franse Letterkunde aan de Universiteit

Manet van Montfrans

Manet van Montfrans

van Amsterdam en is nu gastonderzoeker bij de leerstoel Moderne Europese Letterkunde. Zij recenseerde Franse en Zuid-Afrikaanse literatuur in NRC Handelsblad tussen 1982 en 1998, was tot 2009 hoofdredacteur van de Franse Bibliotheek van Uitg. G.A. van Oorschot, en publiceerde twee monografieën over Georges Perec, in het Frans, Georges Perec. la contrainte du réel (Rodopi,1999), en in het Nederlands, Georges Perec, een gebruiksaanwijzing (De Arbeiderspers 2003).

Daarnaast verscheen van haar recent de essaybundel Steltlopen door de tijd, Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur (G.A.Van Oorschot, 2014).

Toegang: gratis, maar reserveren verplicht via www.drukkerijmiddelburg.nl/tickets of in de winkel van De Drvkkery in Middelburg.

Tijd: 16.30

Datum: 6 februari 2015

Plaats: De Brasserie van De Drvkkerij, Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. 0118 886 886.

Comments are closed.