De positie van het Frans in het onderwijs: de SRNU en partners overleggen met OCW

In juni stuurde de SRNU een brief naar de minister en staatssecretaris van OCW om haar zorgen te uiten over de precaire positie van het Frans in het onderwijs, zie dit bericht. Deze brief sluit aan bij acties van leraren in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders uit het HBO en het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland. In reactie op deze initiatieven werd zowel de SRNU als voorgenoemde partners uitgenodigd voor een overleg op het ministerie op hoog ambtelijk niveau met de directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering en de directeur Voortgezet Onderwijs.

Dit overleg vond plaats op 2 november jongstleden. Naast de SRNU en de bovengenoemde partners schoven ook de ambassadeur van Frankrijk, dhr. Laurent Pic, en de diplomatiek afgevaardigde van Wallonië en Brussel, dhr. Marc Clairbois aan bij het overleg. Zij onderstreepten nogmaals het belang van goed onderwijs van het Frans voor Nederland.

Het overleg vond plaats in een goede sfeer. Het ministerie heeft zeer zorgvuldig geluisterd naar de zorgen die werden geuit. Op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs boden het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland (KFN) en de SRNU gezamenlijk een herstelplan met actiepunten aan. De SRNU heeft dit overleg als zeer constructief ervaren en hoopt dan ook dit het begin is van vernieuwde positieve aandacht voor het Frans in het Nederlandse onderwijs.

Comments are closed.