Datum en onderwerp SRNU-cursusdag 2016 bekend

Op 25 november a.s. organiseren Manet van Montfrans (Universiteit van Amsterdam) en Matthijs Engelberts (Universiteit van Amsterdam) namens de Stichting Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten een nascholingsdag in Amsterdam voor docenten Frans in het voortgezet onderwijs, studenten aan universiteiten en hogescholen, en andere belangstellenden.

 Het thema van de dag op 25 november is ‘Spelen met Taal.Vormvernieuwingen in de Franse literatuur’. Op het programma staan vijf lezingen en een lunch. De sprekers zijn allen ervaren docenten aan universiteiten en in het voortgezet onderwijs. Deze nascholingscursus reikt ook materiaal aan dat in onderwijssituaties kan worden ingezet. Deelnemers aan de dag ontvangen een certificaat van de Universiteit van Amsterdam /SRNU. Uitvoeriger informatie over programma, sprekers, tijd, plaats en aanmelding wordt binnenkort bekend gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Manet van Montfrans, per email.

Comments are closed.