SRNU-cursusdag: Spelen met Taal, Vormvernieuwing in de Franse literatuur (25 november 2016)

Wanneer: vrijdag 25 november 2016, 10.00‐17.00 uur
Waar: Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam C1.13 (Belle van Zuylenzaal)

Kosten: € 135,‐ inclusief reader, koffie/thee, lunch en nascholingscertificaat ( € 35,‐ voor aio’s, studenten van universiteiten en hogescholen, leden van de Alliance française)

Inschrijving: U kunt zich aanmelden d.m.v. een e‐mail met uw volledige naam‐ en adresgegevens en de naam van uw onderwijsinstelling naar zowel Manet van Montfrans – m.a.e.vanmontfrans@uva.nl als Jeanette den Toonder (in cc) j.m.l.den.toonder@rug.nl.

Uw inschrijving is definitief na overmaking cursusbedrag (voor 7 november 2016) op NL04 INGB 0004 0543 54 t.n.v. Stichting van Romanisten aan Nederlandse Universiteiten te Amsterdam o.v.v. Spelen met Taal: € 135,‐ voor geïnteresseerden (niet aan universiteit of hogeschool verbonden), € 35,‐ voor aio’s, studenten van universiteiten en hogescholen en leden van de Alliance française.

SPELEN MET TAAL: VORMVERNIEUWINGEN IN DE FRANSE LITERATUUR

De lezingen van deze nascholingscursus gaan over schrijvers die zich in hun werk op het spel met taal en vorm concentreren, van Restif de la Bretonne, Raymond Roussel en Guillaume Apollinaire tot de Oulipianen Raymond Queneau en Jacques Roubaud. Roussel en Apollinaire werden beiden door de surrealistische avant‐garde als voorlopers gezien; de Oulipo, het genootschap voor schrijvers en wiskundigen dat in 1960 door o.a. Queneau werd opgericht, en waarvan Italo Calvino, Georges Perec en Jacques Roubaud prominente vertegenwoordigers zijn, is anno 2016 nog steeds springlevend.

Van de experimenten in de spreektaal is het verlan, het zogeheten achterstevoren praten (à l’envers), waarschijnlijk de meest bekende vorm. Maar niet iedereen zal weten dat het verlan al voorkomt in het werk van de achttiende‐eeuwse schrijver Restif de la Bretonne en dat ook oudere inwoners van het oer‐Hollandse IJmuiden nog vloeiend ‘achterstevoren’ kunnen praten, kijlioem tad tkijl la.

  • Photographie de Guillaume Apollinaire soldat au printemps 1916 après sa blessure à la tempeApollinaire (1880‐1918): Als er één vers raadselachtig is qua vorm en inhoud, dan is het wel Apollinaires éénregelige gedicht Chantre. Bij nadere beschouwing blijkt dit monostichon zo rijk aan dubbelzinnigheden, woordspelingen, dubbele bodems en mythologische verwijzingen dat Chantre nog in extremis is toegevoegd aan de drukproeven van de bundel Alcools (1913). De verrassende rijkdom van dit één‐versregelige gedicht wordt uiteengezet in een analyse van intratekstuele en intertekstuele verbanden. Het gedicht biedt daarnaast aanknopingspunten voor het begrip van de vernieuwer Apollinaire met zijn latere Calligrammes (1918). Door Drs. Vic van der Toorn, oud‐docent Frans en Latijn, Alfrink College te Zoetermeer
  • Raymond_rousselRaymond Roussel (1877‐1933) heeft veel auteurs beïnvloed met zijn oorspronkelijke manier van schrijven. Een belangrijk deel van zijn werk ontstond door het toepassen van een procedé dat een verhaalwereld opbouwde met als uitgangspunt twee gelijkluidende (homonieme) woorden of zinnen die op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. In de lezing zal worden nagegaan in hoeverre dit formalisme samengaat met Roussels uitspraak dat voor hem ‘de verbeelding alles is’. Door dr. Sjef Houppermans, Universiteit Leiden
  • Jacques Roubaud (1932‐) Parc sauvage (2008), een verhaal over de lotgevallen van twee tijdens WWII ondergedoken kinderen, is een afsplitsing van het omvangrijke autobiografische proza‐project (‘prose de mémoire’), ingeluid door Le Grand Incendie de Londres (1989). In Parc sauvage hanteert de schrijver een Oulipiaanse contrainte, een zogeheten ‘eodermdrome’. Wat is de oorsprong van deze contrainte, wat voor rol speelt deze in de herinneringen aan een kindertijd in Vichy‐Frankrijk, en wat is de verhouding van dit in de derde persoon geschreven verhaal tot de zesdelige autobiografische cyclus? Door Mw. dr. Manet van Montfrans, Universiteit van Amsterdam

  • NicolasRestifdeLaBretonneRestif de la Bretonne (1734 ‐1806) en de vissers van IJmuiden. In La Découverte australe beschrijft Restif de la Bretonne de taal van de Mégapatons die gekarakteriseerd wordt door het ‘achterstevoren’ praten (Restif wordt Fister). In deze lezing wordt nader ingegaan op de manier waarop het verlan in onze tijd functioneert. Een vergelijking van het verlan van Megapatonië en IJmuiden zal laten zien dat de achttiende‐eeuwse en de eigentijdse variant aan dezelfde contraintes onderworpen zijn. Door prof. dr. Haike Jacobs, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Oulipo en het plezier en de noodzaak van (re)creatief schrijven. Nanne Nauta, dichter, oprichter van SAd’E (Salon Artisanal d’Ecriture), een schrijversgroep in navolging van het Franse Oulipo, bedenker van het kruissonnet, de sudaiku en de hyperhaiku, neemt zijn toehoorders mee op een korte reis langs eigen werk en dat van enkele Oulipianen. Door Nanne Nauta, dichter.

De lezingen zijn bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs, studenten van universiteiten en hogescholen en een ieder die er belangstelling voor heeft, ter informatie en inspiratie. De sprekers zijn allen ervaren docenten aan universiteiten of aan het voortgezet onderwijs. De cursus wordt namens de SRNU georganiseerd door Manet van Montfrans en Matthijs Engelberts (UvA) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Voor meer informatie  (o.a. een routebeschrijving naar de cursuslocatie), zie de folder. Meer informatie: neem contact op met Manet van Montfrans, mail.

PROGRAMMA

10.00 uur: Inschrijving en ontvangst

10.30‐10.45 uur: Inleiding,  door Matthijs Engelberts

10.45‐11.30 uur:  Le vers solitaire van Apollinaire, door Vic van der Toorn

11.30‐12.15 uur: Raymond Roussel: Formes et Formule, door Sjef Houppermans

12.15‐12.45 uur: Vragen en discussie

12.45‐14.15 uur: Lunch

14.15‐15.00 uur: Jeux de mots, lieux de mémoire. Over Parc Sauvage van Jacques Rougeaud  door  Manet van Montfrans

15.15‐16.00 uur: Contraintes et fonction ludique du langage: de Restif de la Bretonne au verlan d’aujourd’hui, door Haike Jacobs

16.00 ‐16.15: Theepauze

16.15 ‐17.00 uur: Poëzie is een puzzel, het leven een raadsel ‐ Oulipo en het plezier en de noodzaak van (re)creatief schrijven, door Nanne Nauta

17.00 ‐17.30 uur: Vragen en discussie

Logo SRNU

Comments are closed.