Taalassistanten Nederlands (M/V) gezocht in Wallonië en Brussel

logo_wbiWallonie-Bruxelles International is op zoek naar Taalassistenten (M/V) om gedurende 8 maanden in Franstalig België onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur te geven en te ondersteunen.

De functie

Als moedertaalspreker Nederlands 12 tot 16 lesuren per week besteden aan het onderwijs van de Nederlandse taal en de ondersteuning van lokale docenten in het middelbaar onderwijs in Franstalig België (Wallonië en Brussel).

U ondersteunt de lokale docent Nederlands door de leerlingen aan te moedigen om Nederlands te spreken, met oefeningen, spreekbeurten en andere activiteiten.

Als vertegenwoordiger van Nederland in Franstalig België werkt u mee aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur en draagt u uiteindelijk bij aan de versterking van de culturele, economische en politieke banden met de Federatie Wallonië-Brussel.

Buiten de lesuren kunt u zelf het initiatief nemen om uw kennis van de Franse taal te verbeteren. Daarnaast krijgt u de kans om een ander schoolsysteem en nieuwe lesmethodes te leren kennen. Het taalassistentschap is een waardevolle onderwijservaring met veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

De duur van uw betrekking is 8 maanden (oktober 2017 – mei 2018).

Statuut

De taalassistent wordt beschouwd als een beursstudent en ontvangt een beurs, uitgekeerd per maand, ter hoogte van ongeveer €950 netto per maand.

Vereisten

  • het Nederlands als moedertaal hebben of kunnen bewijzen dat u het Nederlands beheerst op niveau C2 van het Europees Referentiekader (ERK);
  • jonger zijn dan 30 jaar;
  • sinds minimaal 1 jaar in Nederland woonachtig zijn;
  • in bezit zijn van een diploma in het hoger onderwijs (Bachelor of Master), of ten minste de eerste 2 studiejaren met succes afgerond hebben. Het volgen van een lerarenopleiding is een pré, maar geen vereiste.
  • beschikken over een basiskennis van de Franse taal (niveau A1 van het ERK);
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen voorleggen (na selectie, juni 2017).

 

Inlichtingen en inschrijvingen

Gelieve uw inschrijving op te sturen naar de Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag vóór 15 april 2017. Na een eerste selectie vindt er een sollicitatiegesprek plaats in Den Haag. Het inschrijvingsformulier is hier te downloaden.

Comments are closed.