Symposium Tekst & beeld: Franse kunstenaarsboeken (29 juni 2017, KB, Den Haag)

 

Voor de artistieke voorhoede van de twintigste eeuw was het boek een geliefd middel om te experimenteren met de relatie tussen tekst en beeld. In surrealistische kringen was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat schrijvers en beeldend kunstenaars samenwerkten om kunstenaarsboeken te produceren. Het gaat daarbij niet om geïllustreerde boeken in de traditionele zin van het woord, maar om objecten die de grenzen van het medium opzoeken en waarin tekst en beeld een spannende dialoog met elkaar aangaan.

De Collectie Koopman van de Koninklijke Bibliotheek herbergt een belangrijke verzameling Franse kunstenaarsboeken. Het wetenschappelijke tijdschrift Relief wijdt hieraan in juni 2017 een themadossier waarin een aantal bijzondere objecten uit de collectie worden onderzocht. Ter gelegenheid van de lancering van dit nummer organiseert de KB op donderdag 29 juni een symposium over de relatie tussen tekst en beeld in moderne Franse kunstenaarsboeken.

Programma:

13:15 uur Ontvangst

13:30 Paul van Capelleveen, Welkom en introductie

13:45 Bregje Hofstede, ‘Een hoofdrol voor het handschrift: brutale taal bij Fernand Léger en Henri Michaux’

14:15 Dorine Gorter, ‘Woord of beeld? Pierre Reverdy’s ideeën over de relatie tussen poëzie en schilderkunst’

14:45 koffie/thee

15:00 Wouter Marinissen, ‘De raadselachtige relatie tussen tekst en fotografie in Man Ray’s La photographie n’est pas l’art

15:30 Charlotte Vrielink, ‘De kunst van het illustreren: Marcel Prousts À la recherche du temps perdu door de ogen van Kees van Dongen’

16:00 Maaike Koffeman, ‘Paul Éluard en de creatieve interactie tussen poëzie, muziek en schilderkunst’

16:30 Borrel en feestelijke presentatie themanummer Relief

 

Deelname:  gratis (inclusief koffie/thee/borrel); inschrijving graag voor 21 juni via www.kb.nl/franse-kunstenaarsboeken

Tijd: Donderdag 29 juni, 13:30-17:00 uur

Plaats: zaal Coenen (vergaderzaal B), Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Voertaal: Nederlands

 

Comments are closed.