Verschenen: Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk (redactie Maaike Koffeman, Alicia C. Montoya en Marc Smeets)

Onlangs verscheen bij Amsterdam University Press de essaybundel getiteld Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk (redactie Maaike Koffeman, Alicia C. Montoya en Marc Smeets). Een team van specialisten uit het netwerk van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland belicht daarin de geschiedenis van de Frans-Nederlandse literaire betrekkingen sinds de middeleeuwen. De bundel is op 22 september officieel gelanceerd op het KFN-congres in Nijmegen.

Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk. Receptie, vertaling en cultuuroverdracht sinds de middeleeuwen

Lang gold Parijs als het centrum van de wereldliteratuur en was het Frans een internationale lingua franca. Het effect daarvan is te merken in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, die vaak een sterke gerichtheid op Franse modellen vertoonde. Andersom heeft Nederland op verschillende momenten een rol gespeeld als cultureel ideaal voor Franse schrijvers.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de literaire betrekkingen tussen beide landen aan de hand van een aantal case studies. Enerzijds wordt ingegaan op het belang van Frankrijk als cultureel ijkpunt en de daarmee samenhangende meertaligheid en aanwezigheid van Franse werken in Nederlandse boekencollecties.

Anderzijds komt de blik van de Fransen op Nederland aan bod en laat dit boek zien hoe de Frans-Nederlandse betrekkingen in de loop van de tijd zijn gewijzigd onder invloed van culturele en institutionele verschuivingen. Door de verrijkende effecten van vele eeuwen wederzijdse receptie, vertaling en cultuuroverdracht te tonen, wil dit boek een krachtig pleidooi houden om dit grensverkeer tussen Nederland en Frankrijk ook in de 21ste eeuw in beweging te houden.

Kijk voor bestelinformatie, de inhoudsopgave en de inleiding van het boek op de website van de uitgever:

http://nl.aup.nl/books/9789462985681-literaire-bruggenbouwers-tussen-nederland-en-frankrijk.html

Comments are closed.