Lezing Marcel Proust Vereniging: ‘Kees van Dongen als illustrator van de Recherche’ (3 maart, Amsterdam)

‘De abstractie overwonnen? Kees van Dongen als illustrator van de Recherche’

Sinds de publicatie van Marcel Proust’s A la recherche du temps perdu (1913-1927) zijn veel kunstenaars de uitdaging aangegaan om zijn modernistische en vaak abstracte magnum opus te visualiseren, hetgeen resulteerde in kunstwerken die variëren van stripverhalen tot verfilmingen. Tijdens deze lezing zal Charlotte Vrielink (Radboud Universiteit) spreken over de illustraties die de Nederlandse kunstschilder Kees van Dongen maakte voor een luxe editie van de Recherche, gepubliceerd door Gallimard in 1947. Uit een analyse van de manier waarop Van Dongen verschillende kunstvormen visualiseerde, zal blijken dat zijn interpretatie artistiek gezien interessanter is dan in het verleden werd beweerd, daar er vele intertekstuele en zelfs intermediale verwijzingen en technieken te ontdekken zijn in de aquarellen van de Nederlander. De lezing zal worden afgesloten met een beschouwing op de volgende vraag: Is het Van Dongen gelukt Proust’s abstracties picturaal te vertalen?   

Over de spreker

Charlotte Vrielink (BA Franse Taal en Cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen) is tweedejaars student in de onderzoeksmaster Historical, Literary and Cultural Studies (Radboud Universiteit). Zij bracht een semester door aan de Université Paris-Sorbonne en liep stage bij de Werkgroep 18e eeuw en aan de Université Grenoble-Alpes, waar zij zich specialiseerde in de Digital Humanities. Haar onderzoek met betrekking tot de Franse literatuur, o.a. rondom Marcel Proust, ecocriticism en de Digital Humanities, heeft zij gepresenteerd op de University of Maryland (VS) en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In 2017 verscheen het artikel ‘The Art of Illustrating the Impossible: Marcel Proust’s A la recherche du temps perdu through the eyes of Kees van Dongen’ in de Revue Électronique de Littérature Française (RELIEF).

Datum: 3 maart 2018
Plaats: de Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ, te Amsterdam .
Aanvang lezing: 15.00 uur
Toegang voor niet-leden: € 7,50

Comments are closed.