Oprichting Kenniscentrum Frankrijk-Nederland in Nijmegen

Logo Radboud Universiteit NijmegenIn de Nijmeegse Letterenfaculteit is onlangs door een groep romanisten met steun van het Faculteitsbestuur en de Franse Ambassade een Kenniscentrum Frankrijk-Nederland opgericht. Het doel is de bestaande kennis over Frans-Nederlandse betrekkingen te bundelen en landelijk zichtbaar te maken. Het centrum wil een zo breed mogelijk terrein bestrijken en de uitwisseling tussen onderzoekers uit verschillende universiteiten en disciplines stimuleren, onder meer via congressen en publicaties. Daarnaast legt het contacten met het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Kenniscentrum.

Comments are closed.