Aanvraagronde Van Gogh 2013-2014 geopend

Met ingang van 4 februari is het weer mogelijk om een Van Gogh-onderzoeksbeurs aan te vragen. Het doel van dit programma is de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen één onderzoeksproject werkzaam (willen) zijn, te stimuleren en te ondersteunen.

Aan Nederlandse zijde, maakten voorheen alleen Veni, Vidi en Vici laureaten kans op beurs. Sinds 2009 is de Van Gogh-doelgroep uitgebreid en kunnen alle onderzoekers die bewezen excellent onderzoek verrichten, meedingen naar een Van Gogh-beurs.

Elk jaar start de aanvraagronde voor het Van Gogh Programma in februari. De aanvraagformulieren kunnen uiterlijk tot 31 mei van dat jaar worden ingezonden. Per jaar kan een maximum van €10.000 worden aagevraagd met een mogelijkheid tot verlening van een jaar. In het geval van het aanvragen van een verlening dient hiervoor een aanvraag tot verlenging te worden ingezonden voor eind september van het jaar volgend op het toekenningsjaar. De Van Gogh Subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor het financieren van reis- en verblijfskosten die gemoeid zijn met de onderzoeksuitwisseling tussen Frankrijk en Nederland.

Uiterste indiendatum: 9 juni 2013
Resultaten: oktober 2013
Start projecten: januari 2014

www.frnl.eu


Comments are closed.