SRNU lezingencyclus/nascholingscursus: ‘Franse literatuur: school, straattaal en kunstenaarsvrouwen’ (vrijdag 8 november 2013)

Logo SRNU

Logo VU

PLAATS: VU Amsterdam, Hoofdgebouw, 14e etage, zaal 33 (14A-33)

DATUM: vrijdag 8 november 2013

TIJD: 10.00-16.00 uur

KOSTEN: € 135,- inclusief syllabus, lunch, koffie/thee/drankje en nascholingscertificaat, € 20,- voor aio’s en studenten van universiteiten en hogescholen

De landelijke SRNU lezingencyclus Franse literatuur is dit jaar gewijd aan School, straattaal en kunstenaarsvrouwen, van Middeleeuwen tot nu. Wat vertellen moderne Franse romans ons over hedendaagse straattaal? Hoe lees je de ‘rozensonnetten’ van Ronsard als je de provocerende liefdeslessen voor jonge mensen uit de beroemde Roman de la Rose kent? Welke juweeltjes schreef de Provençaalse schrijver Daudet – bekend van Lettres de mon moulin – over de vrouw achter de kunstenaar? En hoe vang je, met fabels van La Fontaine, de interesse van onderling heel verschillende leerlingen?

Deze vragen staan centraal op de SRNU cursusdag op 8 november 2013, dit jaar georganiseerd i.s.m. de Vrije Universiteit Amsterdam. De cursusdag is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs, studenten van universiteiten en hogescholen en andere belangstellenden – ter informatie en inspiratie. De sprekers zijn allen ervaren docenten, aan universiteiten en in het voortgezet onderwijs. Deze nascholingscursus reikt materiaal aan dat ook in lessituaties kan worden ingezet.

Informatie over het programma en inschrijving is beschikbaar in de folder, SRNU folder 8-11-2013,  en hieronder. Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met dr. Janet van der Meulen (VU Amsterdam), j.f.vander.meulen@vu.nl.

PROGRAMMA

10.00-10.30 uur

Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

10.30-10.45 uur

Inleiding

Manet van Montfrans (Universiteit van Amsterdam)

10.45-11.30 uur

Kunstenaarsvrouwen in korte verhalen van Alphonse Daudet
Marjolein van Tooren (Vrije Universiteit Amsterdam)

We kennen Alphonse Daudet vooral van Tartarin de Tarascon en Lettres de mon moulin; maar weinig mensen weten dat hij in Les Femmes d’artistes (1873) het kunstenaarshuwelijk onder de loep heeft genomen. En dat is jammer, want deze korte, geestige teksten vertellen veel over de kunstenaar in de 19e eeuw: was zijn ware echtgenote nu een vrouw van vlees en bloed of de Kunst? In mijn bijdrage zal ik de twaalf ‘scènes uit een huwelijk’ in hun context plaatsen en analyseren. Ook zullen we bekijken op welke manier ze in de klas zouden kunnen worden gebruikt. Voor wie de teksten al wil lezen: ze zijn te vinden op http://www.inlibroveritas.net/auteur286-oeuvres.html

11.30-12.15 uur
Straattaal in recente romans van en over Franse jongeren
Stella Linn (Rijksuniversiteit Groningen)

Wesh les frères, bien ou koi?” Wie deze begroeting kent is goed thuis in straattaal, een sociolect dat de laatste jaren in opkomst is in stadswijken met een forse populatie allochtonen. Een kenmerk hiervan is dan ook de invloed van migrantentalen, die leidt tot allerlei vormen van code switching. Specifiek voor het Frans is daarnaast het gebruik van verlan, een soort codetaal die ten doel heeft de gevestigde orde met zijn ‘standaardtaal’ buiten te sluiten.

Een heel recent fenomeen is dat straattaal begint door te sijpelen in de literatuur, en nog nieuwer is dat sommige boeken vertaald worden. Om welk type literatuur gaat het hier, en welke vertaalproblemen doen zich hierbij voor?

12.15-12.30 uur
Vragen en discussie

12.30-14.00 uur
Lunch in Campuscafé « The Basket »

14.00-14.45 uur
Van Rose naar Ronsard. Straattaal en liefdeslessen voor jongeren
Janet van der Meulen (Vrije Universiteit Amsterdam)

De Roman de la Rose was dé bestseller van de Europese Middeleeuwen en ook nadien nog van grote invloed. De typering van de Rose in handboeken – als ‘didactisch-allegorisch’ werk – nodigt niet direct tot lezen uit. Ten onrechte. De Rose was niet voor niets eeuwenlang zo  populair. Deze art d’aimer heeft veel te bieden: niet alleen praktische informatie voor jonge mannen die het liefdespad op gaan, maar ook adviezen die jonge meiden op hun toekomst voorbereiden. En wie de wijze raad van ‘La Vieille’ kent, leest ook Ronsard’s beroemde sonnetten over rozen en vrouwen voortaan toch echt een beetje anders.

14.45-16.00 uur
Fabels van La Fontaine in de klas. Meervoudige intelligentie en activerende didactiek
Liesbeth Breek (Petrus Canisius College Alkmaar, docent /trainer)

In haar workshop gaat Liesbeth Breek kort in op de theorie van de meervoudige intelligentie. Deze theorie is in 1983 geïntroduceerd door  de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner en gaat ervan uit dat ieder mens acht intelligenties heeft. In het onderwijs staan de verbale en de logisch-mathematische intelligentie centraal. Veel leerlingen worden gemotiveerd door activiteiten die ook een beroep doen op de visuele, muzikaal-ritmische en lichamelijk-motorische intelligentie. Activerende didactiek heeft alles te maken met het inzetten van opdrachten waarbij meerdere intelligenties/talenten van leerlingen geprikkeld worden. Aan de hand van een literatuurproject rondom de fabels van Jean de La Fontaine laat Liesbeth zien hoe binnen één project alle acht intelligenties aan bod komen. Daarnaast zal zij een paar activerende werkvormen en webtools laten zien die u kunt inzetten in uw literatuurles.

16.00-16.15 uur
Vragen en discussie

16.15-16.30
Afsluiting met koffie/thee/drankje en uitreiking nascholingscertificaten

Inschrijving

U kunt zich aanmelden d.m.v. een e-mail met uw volledige naam- en adresgegevens naar Janet van der Meulen j.f.vander.meulen@vu.nl. Uw inschrijving is definitief na overmaking van het cursusbedrag (voor 1 november 2013) op ING 4054354 t.n.v. Stichting van Romanisten aan Nederlandse Universiteiten te Amsterdam  o.v.v. ‘Franse literatuur 8 november’: €135,- voor geïnteresseerden die niet aan universteit of hogeschool verbonden zijn, €20,- voor studenten van universiteiten en hogescholen en aio’s.

Deze cursus wordt namens de SRNU georganiseerd door Janet van der Meulen (VU Amsterdam). Voor een routebeschrijving naar de cursus-locatie, zie hier.

Comments are closed.