Universiteit Leiden (UL)

Lopend onderzoek Universiteit Leiden

Drs. I.W.M. (Isabelle) van de Calseyde-Hattink
E. (Esfaindyar) Daneshvar Tehranizadeh
Dr. J.S. (Jenny) Doetjes
Dr. M. (Marjolein) Hageman
– Dr. J.M.M. (Sjef) Houppermans
Dr. K.M.J. (Karène) Sanchez
Dr. A.E. (Annelies) Schulte Nordholt
Prof.dr. P.J. (Paul) Smith
Dr. M.M.G. (Madeleine) van Strien-Chardonneau
Dr. J.C. (Julia) Szirmai

NAAM ONDERZOEKER: dr. A. Hoeflaak
E-mail onderzoeker: a.hoeflaak@hum.leidenuniv.nl
Contactpersoon: dr. J.M.M. Houppermans

ONDERZOEKSPROJECTEN:
Interactie van auditieve en visuele informatie bij het verstaan van gesproken Frans.
De onderzoeksvraag luidt: in hoeverre kunnen videobeelden auditief tekstbegrip ondersteunen? De vraag is gebaseerd op de Dual Code Theory van Alan Paivio (1987). Aanleiding voor het onderzoek was o.m. het beleid van CEVO/CITO om sinds enkele jaren luistervaardigheid moderne vreemde talen mede te testen aan de hand van kijk-/luistertoetsen.

Noot: sinds mijn pensionering bij het ICLON heeft dit project geen formele status meer. Nagegaan zal worden of het kan worden ondergebracht bij een Graduate School van de Faculteit der Letteren.