Onderwijs

Radboud Universiteit Nijmegen – Opleiding Romaanse talen en culturen

Rijksuniversiteit Groningen – Bachelorprogramma Europese talen en culturen

Universiteit Leiden – Opleiding Franse taal en cultuur

Universiteit Utrecht – Opleiding Franse taal en cultuur

Universiteit van Amsterdam – Opleiding Franse taal en cultuur