Over de SRNU

Welkom op de website van de SRNU

De Stichting van Romanisten (Frans) aan de Nederlandse Universiteiten (SRNU) is opgericht in april 2007. De SNRU:

 • beoogt uitwisseling en overdracht van kennis tussen docenten en onderzoekers Franse taal-, letter- en cultuurkunde in alle mogelijke geledingen van het onderwijs;
 • stimuleert de contacten en onderlinge samenwerking binnen de universitaire gemeenschap;
 • streeft ernaar de contacten met de lerarenopleidingen en docenten Frans aan middelbare scholen te intensiveren;
 • wil in samenwerking met andere verenigingen als aanspreekpunt voor het moderne talenonderwijs gaan fungeren.

Logo SRNU

Daarnaast beheert de Stichting deze website (www.romanisten.nl) waarop, behalve de programma’s van onderzoeks- en nascholingsdagen, ook congressen, lezingen, activiteiten van verenigingen en publicaties van wetenschappelijke studies en tijdschriften (Marcel Proust Aujourd’hui, Beckett Studies, CRIN en Reliëf (Revue électronique de littérature française) worden aangekondigd. In het archief zijn onder meer de programma’s van eerder georganiseerde nascholingscursussen te vinden.

Op deze website vindt u tevens een lijst met e-mailadressen van alle romanisten Frans aan Nederlandse Universiteiten. Het gaat niet alleen om docenten en onderzoekers bij de opleidingen Frans, maar ook om onderzoekers van andere opleidingen die door hun onderzoek op Frankrijk of de Frans-Nederlandse relaties georienteerd zijn. U vindt hier doorklikmogelijkheden naar de verschillende universitaire sites, zodat duidelijk is welke expertise waar te vinden is. Daarnaast is er een aparte pagina met links naar Franse instituten, bibliotheken en nieuwssites.

Het bestuur van de SRNU wordt gevormd door  medewerkers van verschillende universiteiten (Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht). De activiteiten vinden op wisselende locaties plaats.

BESTUUR

 • Voorzitter:
  • dr. M. (Matthijs) Engelberts (UvA) | e-mail
 • Secretaris & Webmaster:
  • A.D.M. (Alisa) van de Haar (RUG) | e-mail
 • Penningmeester:
  • dr. J.M.L. (Jeanette) den Toonder (RUG) | e-mail
 • Leden:
  • dr. J.M.M. (Sjef) Houppermans (UL) | e-mail
  • prof. dr. H.M.G.M. (Haike) Jacobs (RU)e-mail
  • dr. O.S. (Olivier) Sécardin (UU) | e-mail