Over de SRNU

De Stichting van Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten, opgericht op 10 april 2007, stelt zich ten doel om het universitair onderwijs in de Franse Taal en Cultuur te bevorderen. Om dat doel te bereiken ontplooit de vereniging diverse activiteiten, zoals het organiseren van cursussen, het beleggen van congressen, het realiseren van publicaties, en onderneemt het acties in de richting van onderwijsbeleidsmakers.